Steun

Drie gulden (Nederland 1820)

Om het historisch en genealogisch onderzoek mogelijk te maken, is steun van derden nodig. De Stichting Bureau voor geschiedenis en genealogie zoekt hiervoor contact en samenwerking met (publieke) fondsen, (familie)bedrijven en particulieren. De steun is in de vorm van schenkingen, donaties en subsidies, bestemd voor onderzoek en publicaties.

Voor de verkenningsfase van het onderzoek van GJ van Veggel heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds een startsubsidie verleend; diverse particulieren hebben hiervoor een schenking gedaan.

Met bedrijven die het onderzoek financieel ondersteunen, komt een plan tot stand met afgestemde tegenprestaties.

Luxemburgse ridderorde (Ordre du Merite Civil et Militaire d’Adolphe de Nassau) [bron: Rijksmuseum]