Een woord, een woord! Een naam, een naam?

Handtekening Willem Lodewijk

Historisch en genealogisch onderzoek levert wonderlijke dingen op, onverwachte verbanden, verrassende details. Zoals de manier waarop de naam van een contractant in een document geschreven is. Er zijn aktes met verschillende schrijfwijzen van degene die het stuk dan toch gewoon ondertekent alsof het de normaalste zaak is.

En dat is het ook, want vroeger was men – ook in officiële stukken – flexibel. De persoonsnamen bewegen mee, met de uitspraak, met de gebruikte taal. Een paar voorbeelden van varianten in één- en hetzelfde document: Louwis, Louis, Louys of Margaretha, Margreta, Margrita, Margrietha of Friederich, Friderich, Fridrich.