Fonkelnieuw onderzoek naar eeuwenoud geslacht

Nederlands Koningspaar op bezoek in Luxemburg (2013) [bron: Blauw Bloed]

Het belangrijkste project van de Stichting Bureau voor geschiedenis en genealogie is momenteel de totstandkoming van een nieuwe cultuurhistorische en genealogische beschrijving van het Huis Nassau door GJ van Veggel. Doel is een nieuw handboek, een belangrijk naslagwerk over de familie die nog steeds regeert in Luxemburg en in Nederland.

De publicatie presenteert de genealogische gegevens binnen een cultuurhistorische context en is geschikt voor een breed publiek: wetenschapper, archivaris, stadsgids, geschiedenisleraar, kunsthistoricus èn belangstellende leek.