Stichting

Wapens van het Huis Nassau [bron: J. Siebmacher’s Wappenbuch]

De Stichting Bureau voor geschiedenis en genealogie is opgericht op 11 juli 2018 met de volgende doelen:

– het bevorderen en faciliteren van historisch en genealogisch onderzoek
– het bekendmaken, uitgeven en verspreiden van de onderzoeksresultaten

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit drie leden.

voorzitter
Jan Hylke van den Abeele – trainer, coach, voormalig senior purser KLM

penningmeester
mr. Marijke Vervoort – fiscaal jurist, directeur-eigenaar Team Vervoort (Haarlem)

secretaris
drs. Christianne Niesten – kunsthistoricus, reisleider, docent Theorie der Kunsten bij Fontys Hogeschool der Kunsten (Tilburg)

De bestuursleden ontvangen geen beloningen of vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Zij zijn gezamenlijk bevoegd.

KvK-nummer drs

KvK-nummer 72118180

RSIN 858992462

IBAN NL89 TRIO 0379 5211 21

Beleidsplan

Jaarverslagen