Activiteiten

Lijkstatie van Frederik Hendrik Prins van Oranje [bron: Rijksmuseum]

De Stichting Bureau voor geschiedenis en genealogie richt zich primair op het faciliteren van onderzoek en het realiseren van publicaties. Secundair is de organisatie van activiteiten, die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met het historisch en genealogisch onderzoek. Bijvoorbeeld lezingen, inspiratiedagen en studiereizen.

Die Nassaus
Ein genealogische Herausforderung / Eine Herrscherfamilie mit ├╝berasschenden Seiten – lezing

Verrassingen
Genealogisch onderzoek in de Koninklijke Verzamelingen – lezing

Sinterklaas in de Lage Landen
Een geschiedenis van verbasterde verhalen en serieuze verzinsels – lezing

Ter leeringh ende vermaeck
Lessen over de relatie tussen woorden en sociaal verkeer, verwachtingspatronen, rangen en standen, zelfbeeld en beeldvorming – inspiratiedagen

Van Opstand tot Neder-Land
Bezoeken in het kader van 450 jaar Tachtigjarige Oorlog – inspiratiedagen


Paleis Het Loo in Apeldoorn [bron: Wikipedia]